Modificari legislative
23.09.2019

Potrivit OUG nr.51/2017,, Incepand cu luna ianuarie 2019, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza “:
1. Alineatul (2) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins: „(2) Plata prestatiei sociale se face In baza deciziei de plata emisa de directorul executiv al agentiei judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre personalul cu atributii In acest sens, preluat de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene,respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.” In acest context toate solicitarile privind restituire drepturi persoana handicap, restituire drepturi persoana handicap decedata, extrase cont, modificari adrese si domiciliu, se depun la Agentia de Plati si Inspectie Sociala Timis saptamanal in fiecare vineri de catre reprezentantul filialei.

Distribuirea biletelor de calatorie :  Conform HG 1017 din data de 20.12.2018
ART. 6
,,Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de calatori pe teritoriul Romaniei, persoanele beneficiare vor utiliza acelasi tip de bilet, denumit In continuare bilet de calatorie gratuita, al carui model este prevazut In anexa nr. 1’’

Art.11
(1) Eliberarea biletului de calatorie gratuita se face de catre DGASPC numai In baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu Imputernicire notariala In acest sens data de catre persoana cu handicap/reprezentantul legal, dupa caz, pentru categoriile de persoane prevazute la art. 1 lit. a)-c), e) si f) sau In baza cererii asistentului personal prevazut la art. 1 lit. d) si g).’’
(2) Cererea se depune la DGASPC si va cuprinde numarul, data documentului de Incadrare pe baza caruia se solicita biletele de calatorie gratuita si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal’’. Astfel, potrivit modificarilor legislative fiecare membru al filialei noastre semneaza cererea pentru eliberarea biletului unic de transport, care se depune la DGASPC Timis. In baza cererii persoana imputernicita din partea filialei semneaza de primire, pentru biletele speciale si le distribuie membrilor .
Trebuie mentionata In mod deosebit relatia de foarte buna colaborare Intre asistentul social al filialei si persoana de contact, respectiv inspectorul angajat al DGASPC TM, ceea ce a diminuat mult greutatile, atat ale nevazatorilor, cIt si ale angajatilor celor doua institutii Intr-o perioada In care, dupa cum se stie, legislatia a fost interpretativa si putin favorabila structurii si obiectului de activitate al AS.NEVAZATORILOR DIN ROMANIA. Pe baza unei astfel de colaborari si cu o abordare deontologica mai atenta, nevazatorii au beneficiat de serviciile asociatiei si - la randul lor, membrii asociatiei si-au respectat obligatiile prevazute In statut .

Asociatia Nevazatorilor din Romania - Independentei nr 9,
Cod postal: 300207, Tel. +40-256-275484
E-mail: anrtimiscaras@anrtimiscaras.ro